Föräldraförening

Vad innebär en föräldraförening?
Montessoriförskolan Pärlan drivs av en förening där det är vi föräldrar som utgör medlemmar och styrelse. På detta sätt får vi som har våra barn här en möjlighet att vara delaktig i verksamheten och en möjlighet att påverka. I och med att vi som föräldrar förväntas hjälpa till med vissa sysslor och uppdrag kan vi också hålla kostnaderna nere. Det kommer direkt barnen till godo då vi tack vare det kan ha lite mindre barngrupper.

Till skillnad mot ett föräldrakooperativ deltar inte vi föräldrar i den löpande driften av förskolan, den sköter våra duktiga pedagoger. Istället är det vår uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för pedagogerna att göra ett bra jobb och dessutom hjälpa till med vissa ”sällan-uppgifter”.

När du väljer att placera ditt/dina barn hos oss förbinder du dig till följande:

  • Att vara medlem i Montessoriföreningen Pärlan och betala den årliga avgiften, för närvarande 200 :- per barn.
  • Att delta i städkvällar två gånger per termin då vi tillsammans storstädar lokalerna. Har man inte möjlighet att delta får man annan uppgift.
  • Att aktivt delta i föreningens medlemsmöten/årsmöten.
  • Att ställa upp och ta på sig uppdrag i styrelsen.
  • Att ställa upp och ta på sig andra uppdrag i föreningen som till exempel trivselförälder, IT-ansvarig, revisor, med mera.
Kuben1