Kontakt

Förskolechef:
Diana Rankinen
diana@parlanlinkoping.se

Biträdande förskolechef:
Anita Sehlström
anita@parlanlinkoping.se

Adress och telefon

Montessoriförskolan Pärlan
Vickergatan 14
582 46 Linköping
Telefon: 013-13 68 14 (barngrupper)

E-postadresser

Pärlans expedition: parlan@parlanlinkoping.se
Köansvarig: koansvarig@parlanlinkoping.se
Föräldraföreningens styrelse: styrelsen@parlanlinkoping.se
IT-ansvarig: it@parlanlinkoping.se