En Vanlig Dag På Kuben (1-3 år)

”Följ Barnet”
(Maria Montessori)

• Barnen kommer

• Frukost

• Lek

•Samling i en eller två grupper med frukt

• Pedagogisk aktivitet inne eller ute

• Lunch

• Vila/sovstund sagoläsning

• Lek inne eller ute

• Mellanmål

• Dagen avslutas inne eller ute

Ungefär en förmiddag i veckan går barnen till skogen.

Kuben3