Om förskolan

Montessoriförskolan Pärlan har plats för 40-44 barn fördelade på två avdelningar, Kuben för de mindre barnen (1-3 år) och Tornet för de äldre barnen (4-6 år).

Våra lokaler, som är fräscha och välanpassade, ligger precis invid naturreservatet Vallaskogen, inte långt från Gamla Linköping. Närheten till skogen utnyttjas regelbundet för att lära barnen om natur, djur och allemansrätt.

På förskolan arbetar Montessoriförskollärare, förskollärare och barnskötare. Utöver det har vi vikarier som täcker upp vid frånvaro.

Maten på förskolan levereras av Restaurang Oscar i Linköping. Veckomatsedel finns synlig på såväl Tornet som Kuben.

I samband med föräldraledighet med syskon eller arbetslöshet har barnet rätt till barnomsorg i begränsad omfattning, för närvarande 15 timmar/vecka. I Linköpings kommun finns ett beslut om att utöka tiden till 20 timmar per vecka men detta gäller i nuläget inte för privata förskolor. Tillsynstiderna beslutas lokalt på varje förskola och hos oss varierar tiderna utifrån såväl verksamheten som individens behov. Vilka veckodagar man förlägger tiden till är till viss del flexibelt utifrån verksamhetens behov och bemanning.

Parlan2