En Vanlig Dag På Tornet (4-6 år)

”Följ Barnet”
(Maria Montessori)

• Barnen kommer

• Frukost fram till 7.30

• Egna aktiviteter som lek, skapande, konstruktion eller montessoriarbete

• Samling i en eller två grupper med frukt

• Barnen arbetar i två eller tre grupper på förmiddagarna med pedagogiken som ledstjärna i det mesta vi gör

• Lunch

• Vila/sagoläsning

• Utevistelse

• Mellanmål

• Dagen avslutas inne eller ute beroende på väder och årstid.

En planerad skogsutflykt cirka en förmiddag i veckan. Vi utnyttjar även naturen och kulturen runt omkring oss vid mer spontana tillfällen.

Tornet4